پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریبندر دیّر

در این بخش، اشعار به ترتیب حروف الفبای نام پدیدآورندگان درج شده‌اند.

3 شعر از مصطفا فخرایی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

تو رفته‌ای با مقداری از خودت

و تورفتگی روزهایم را نمی‌بینی

که به شدت بادها اعتراف می‌کنند

موقعیت غریق در من دست و پا می‌زند

صدای درد را پررنگ‌تر می‌کشم

1 شعر از پژمان قانون

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

و ما گفته بودیم آخر پاییز!

موهای ما همچنان سهم هیچ دختری نیست

و کسی به راه خودش!

جز موهای سفید من در چند سالگی

پس باید صبر کنیم به افتخار مشتی برگ زرد

1 شعر از یونس معروف‌نژاد

  • مشاهده در قالب پی دی اف

درباره‌ی قبلن و درباره‌ی بعدن

 

از فرمایشات شما که، از یک رودخانه و بطری آبمعدنی شروع می‌شود

آیا همان گونه که در شنا؟ آیا همان گونه که عینکِ؟

اما چیزی نشده، واقعن اما نشده

فروشنده‌ایی به کتش عشق می‌ورزید و رودخانه‌ایی به من خاست که بدهد

خاست که ندهد

3 شعر از سعید نصاریوسفی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

قد نکشیده‌ام که بگویی:

تماشایی

سیب‌های چهارده ساله

نیوتون‌وار مزه می‌کنند

دارد دیابتم می‌گیرد از

شما اینجا هستید شعر شهر : بندر دیّر