پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریSelection of Masoud Ahmadi’s New Poems - 3

  • مشاهده در قالب پی دی اف

Selection of Masoud Ahmadi’s New Poems

Translated By Mansoureh Vahdati Ahmadzadeh


Possibility of your coming


I lack nothing

I have myself

Ten o’clock of the twelfth day of this very fall

Table

 

گزينه یی از شعرهاي جدید مسعود احمدي

به انتخاب و ترجمه منصوره وحدتی احمدزاده

 

احتمال آمدنِ تو


هيچ كم ندارم

خودم را دارم     ساعت ده دوازدهمين روز از همين پائيز

ميز

A bunch of paper and plenty pencil

Too many words     and a handful sound

Which finally

They are deranging the blanks

Crossing out silence

Making nervous the dead of the all time

 

I have this borrowed house

This window     and these fripperies

Have matched so well with each other

Come to talk

Curtains

Sofa and compact chairs

Light     plaster bust of Goethe

Multiple volumes of books partially thick

 

I have tomorrow

The possibility of your coming     rain

And this magnanimity

That makes me free from need of everyone

Except of you     of both of us

دسته يی كاغذ و كلی مداد     خيلی كلمه و مشتی صدا

كه بالاخره

سفيدی ها را مخدوش می كنند

سكوت را خط خطی     مردگان همه وقت را عصبی

 

اين خانۀ امانی را دارم

اين پنجره     و اين خرده ريزها را

كه خوب با هم كنار آمده اند     آمده اند به حرف:

پرده ها

مبل ها و صندلی های جمع و جور

نور     نيم تنۀ گچی گوته     چندين و چند جلد كتاب بعضاً خيلی قطور

 

فردا را دارم

احتمال آمدن تو     بارش باران

و اين مناعت را

كه از همه بی نيازم می كند     جز از تو     از هر دو

افزودن نظر


کد امنیتی
بازخوانی

شما اینجا هستید ترجمه شعر به انگلیسی Translate to English : Selection of Masoud Ahmadi’s New Poems - 3