پسند من

پسند من در تاریخ 01 مهر 1392 به روز شد.

آن دیگریشعر تو

در این بخش، اشعار به ترتیب حروف الفبای نام پدیدآورندگان درج شده‌اند.

3 شعر از بکتاش آبتین

  • مشاهده در قالب پی دی اف

پیچیده‌گی

 

پیچیده است مرز

پیچیده است جغرافیا

جهان سومِ مظلوم، فقیر، خشن!

پیچیده است خودکشی دسته جمعی نهنگ‌ها در ساحل

ساده است اما

1 شعر از محمد آشور - 2

  • مشاهده در قالب پی دی اف

پادافراه

 

شعر تا کی می‌تواند؟

تا کی می‌شود مگر به‌خاطرش...؟

این‌که فقط شاعر باشی و نه هیچ چیزِ دیگر؟!

و خالیِ تمامِ لحظه‌ها را با شعر پُر کنی

شعر بنوشی

3 شعر از وحید آقاجانی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

گاهی

بدن به غایت رابطه که می‌رسد

دل می‌کند از انحنای دیگری

رباط به رباط

تلی از شایدها جا می‌ماند

1 شعر از ابوالفضل پاشا

  • مشاهده در قالب پی دی اف

از مثلث‌ها

 

از مثلث‌ها

بسیار بیچاره‌ترم وقتی که نمی‌دانم تالس

با من از مربع وتر

چه چیزی بیشتر از حجم معده‌ی گرسنگان

به کیف خود پنهان کرده است

1 شعر از مسیح رنجبر

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

قوقولی قو

پس چه می‌کنی؟

نصفِ صورتم خواب رفته است

از جایِ راه‌راهِ بالش

قوقولی قو

4 شعر از یزدان سلحشور

  • مشاهده در قالب پی دی اف

مشاوره‌های ترک اعتیاد

 

1

 

خیالی نیست!

کاغذی نیست!

نه گوزنی که بدود تا دورها

2 شعر از آفاق شوهانی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

کلاهم به حسابت

 

کلاهم به حسابت زندگی می‌کند

رخت‌آویزم جابه‌جا هرگز

کلاهم توی کلاه کسی نمی‌روم

چند خرگوش پر بزنم ناگاه

کلاغْ‌پرِ من کوتاه

شما اینجا هستید شعر تو