پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریشعر تو

در این بخش، اشعار به ترتیب حروف الفبای نام پدیدآورندگان درج شده‌اند.

3 شعر از علی عبداللهی - 1

  • مشاهده در قالب پی دی اف

بادکنک

 

فقط بادکنک

فارغ است

از قانون جاذبه

زیرا که تو

در آن دمیده‌ای!

5 شعر از رسول علی‌پور

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

زمین

از آن شما که می‌خندید

و فرشتگانی که به شما می‌خندند

از من چیزی نخواهید

دلقکی که شما را می‌خنداند     من نیستم

3 شعر از احسان مهتدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

این‌گونه بودم و شاید

نبودم این‌گونه

 

این گونه‌ها که اشک را

به شکل کولیان

در دامنه‌ها چرخ می‌دادند...

2 شعر از علیرضا آبیز

  • مشاهده در قالب پی دی اف

مگس را از آشپزخانه بیرون راندم

 

او امشب می‌میرد

در آشپزخانه را که به حیاط گشوده می‌شود بازکردم

و بارها با دستمال زردرنگ او را به سوی در راندم

برگشت و به درون آمد

روی گاز در قابلمه‌ی کوچک

1 شعر از شبنم آذر

  • مشاهده در قالب پی دی اف

تو منم هنوز

 

مرا

پناه شانه‌های تو     ابری

تو را

کنارِ خوابِ خیسِ من     آهو

مرا بایست روی پای زمان

2 شعر از علی‌رضا پنجه‌ای

  • مشاهده در قالب پی دی اف
Most Hit

درس

 

همیشه     صدا

صدا     می‌خواهمت

چنان محوطه‌ی ساکت دبستان

که از پنجره

از تمام سوسن و سارا

3 شعر از مریم صدیق

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

زنی مفتخر به عمری زندگی مردانه

نقابی زنانه را

به بهای تمام عمر نداشته‌اش

خریدار است

شما اینجا هستید شعر تو