پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریشعر تو

در این بخش، اشعار به ترتیب حروف الفبای نام پدیدآورندگان درج شده‌اند.

2 شعر از رسول علی‌پور

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

برای دوست‌داشتن تو

از هر انگشتم یک هنر می‌ریزد

تو

چکه‌های باران را می‌بینی

که تو را در بر گرفته‌اند.

2 شعر از فهیمه غنی‌نژاد

  • مشاهده در قالب پی دی اف

بند کفش‌هایت

 

تو را دوست دارم

برای بعد از ظهرهای بهمنی- زمستانی

که مایل به شب هستند

و برای دلتنگیِ آن هنگام

که رشته‌های پنبه‌شده

2 شعر از فرناز فرازمند - 2

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

نه سنگِ رودی

که زانوی آب بغل بگیری و

آرام

نه سنگِ ستاره

که در فیروزه‌ی چشمی آب

1 شعر از فرزانه قوامی - 2

  • مشاهده در قالب پی دی اف

دسیسه

 

پدیده‌ای ناقص‌ام

در هستی‌های مکرر به اسارت می‌گیرندم

دست کاری می‌کنند اجزایم را

و کلّیت منحوسم را به خودم می‌سپارند

عادت‌های ناجور

1 شعر از سیروس مانی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

اصلاً تو بگو

 

اصلاً تو بگو سکوت     یا برای توسعه جملات کمی فکر کنم

 

شیوع این همه

حواسم را هدر می‌دهد

1 شعر از شهاب مقربین

  • مشاهده در قالب پی دی اف

اگر لختی در این ساعت...

 

اگر لختی در این ساعت

توفانِ شن آرام می‌گرفت

پیدایش می‌کردیم

2 شعر از احمد نجاتی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

دیگر بار

می‌روید بهار

از باورِ سپیدِ یخ اندودِ کوهسار

می‌پرد پرنده از پسِ پسکوچه‌های باغ

می‌لغزد نسیم

شما اینجا هستید شعر تو