پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریشعر تو

در این بخش، اشعار به ترتیب حروف الفبای نام پدیدآورندگان درج شده‌اند.

1 شعر از رویا شاه حسین‌زاده - 1

  • مشاهده در قالب پی دی اف

58

 

به خانه باز می گردم

هیچ کس که نباشد

ظرف های نشسته

و رخت های کثیف

منتظرم هستند.

1 شعر از گروس عبدالملکیان - 2

  • مشاهده در قالب پی دی اف

گردنبند

 

از ماه

لکه ای بر پنجره مانده است

از تمام آب های جهان

قطره ای بر گونه ی تو

1 شعر از گروس عبدالملکیان - 1

  • مشاهده در قالب پی دی اف

بلیط یک طرفه

 

پیله های بسیاری دیده ام

آویزان از درختی

در جنگل های دور

افتاده بر لبه ی پنجره

رها در جوب های خیابان.

1 شعر از مریم فتحی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

یک روز بی تاریخ

 

روز خودش را ادامه می دهد

با گداهایی     که کمی کورند

و کاج هایی     که کمی کج

1 شعر از لیلا کردبچه - 2

  • مشاهده در قالب پی دی اف

ننه آقا

 

از شهرهای بزرگ

که در قصه‌های تو نبودند می‌ترسم

از خیابان‌هایی که پایم را

به راه‌های نرفته بسته‌اند

و عشق‌های کوچکی که دلم را

به پنجره‌های وامانده‌ی لعنتی

1 شعر از لیلا کردبچه - 1

  • مشاهده در قالب پی دی اف

گوشواره‌های مروارید

 

روزی هزار بار با تو برخورد می کنم

و هربار اسمم را کجا شنیده‌ای؟

و چقدر چهره‌ام برای تو آشناست!

شما اینجا هستید شعر تو