پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریشعر تو

در این بخش، اشعار به ترتیب حروف الفبای نام پدیدآورندگان درج شده‌اند.

4 شعر از رضا نیکخو

  • مشاهده در قالب پی دی اف

بیچاره این باران

 

هواى اين روزها

روحِ شهر را

زمین‌گیر کردهاست

و خيابان‌ها

روزى هزار بار مى‌ميرند

3 شعر از حمیده واعظ‌زاده

  • مشاهده در قالب پی دی اف

یکی

 

همیشه از پس هر خداحافظی

جهان بر سر یکی آوار می‌شود

یکی بهت‌زده بر جا می‌ماند

همان که فرصت نکرده چراها را بفهمد

شاید همان که بیشتر عاشق بوده     و یا مطمئن‌تر به عشق دیگری

3 شعر از بکتاش آبتین

  • مشاهده در قالب پی دی اف
Most Hit

پیچیده‌گی

 

پیچیده است مرز

پیچیده است جغرافیا

جهان سومِ مظلوم، فقیر، خشن!

پیچیده است خودکشی دسته جمعی نهنگ‌ها در ساحل

ساده است اما

1 شعر از محمد آشور - 2

  • مشاهده در قالب پی دی اف

پادافراه

 

شعر تا کی می‌تواند؟

تا کی می‌شود مگر به‌خاطرش...؟

این‌که فقط شاعر باشی و نه هیچ چیزِ دیگر؟!

و خالیِ تمامِ لحظه‌ها را با شعر پُر کنی

شعر بنوشی

3 شعر از وحید آقاجانی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

گاهی

بدن به غایت رابطه که می‌رسد

دل می‌کند از انحنای دیگری

رباط به رباط

تلی از شایدها جا می‌ماند

1 شعر از ابوالفضل پاشا

  • مشاهده در قالب پی دی اف

از مثلث‌ها

 

از مثلث‌ها

بسیار بیچاره‌ترم وقتی که نمی‌دانم تالس

با من از مربع وتر

چه چیزی بیشتر از حجم معده‌ی گرسنگان

به کیف خود پنهان کرده است

1 شعر از مسیح رنجبر

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

قوقولی قو

پس چه می‌کنی؟

نصفِ صورتم خواب رفته است

از جایِ راه‌راهِ بالش

قوقولی قو

شما اینجا هستید شعر تو