پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریشعر تو

در این بخش، اشعار به ترتیب حروف الفبای نام پدیدآورندگان درج شده‌اند.

2 شعر از حسین فاضلی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

افسردگی از جایش بر می‌خیزد

می‌رود کنار پنجره:

کودک در خیابان درست سر چار راه دارد تمام می‌شود

تمام تکه‌هایِ تنِ زنی جویده می‌شود در پارک

مردی کارگر اعضایش را به حراج گذاشته از یک کنار

2 شعر از محمد قائمی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

باز کرده در استخوان

دهانش را مرگ

که «فردا» منم

سرم را ميان دست‌هاي اتفاق رها مي‌کنم

و از بي‌خودشدن به خود مي‌پيچم

3 شعر از طاهره قصدی - 2

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

خانه می‌شود پنج قاره

و درهای باز

مرزهایی که سربازانش به هم پشت کرده‌اند،

سکوت

راهی خسته است

3 شعر از علیرضا آبیز - 3

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

آنگاه به خود گفتم

به چیزهای جدی‌تر بیندیش

به برگی که از شاخه افتاد

به پروانه‌ای که از کاسه‌ی شیر گریخت

به نسیمی که نیم شبان به ناگاه می‌وزد

و به هراس مرگ

11 شعر از اکبر اکسیر

  • مشاهده در قالب پی دی اف

اعتبار

 

آن روز‌ها يادش بخير

تا مي‌گفتي ستاره

شب، با شكوه مي‌شد

آسمان، نقره پوش

و انبوه سوژه بر سرم مي‌ريخت

2 شعر از بهنام زندی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

قلم

 

قلم اگر بلغزد

زبان بسته می‌ماند

و سر

مدام تکان می‌خورد

چون گهواره‌ای

2 شعر از شهاب شهیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

جواب کلاغ‌ها

 

مشتی ستاره در جیب‌ام می‌ریزم

تا سرِ آسمان را گرم کرده باشم

آسمانی که دیده نمی‌شود

ولی حرفش را زیاد شنیده‌ام

شما اینجا هستید شعر تو