پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریشعر تو

در این بخش، اشعار به ترتیب حروف الفبای نام پدیدآورندگان درج شده‌اند.

2 شعر از هرمز علی‌پور

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

سال‌هایی که ساده نرفتند

نام‌هایی که به تصویر نمی‌توان آورد

و تأثیر خود را بدجوری نهاده

دوری‌ها

بگوید که شکل و صدای خنده حتی

4 شعر از ساسان فریدی‌فر - 2

  • مشاهده در قالب پی دی اف

دبل اسپرسو

 

به گمانم این‌بار

نوبت من است

که کلید خانه‌ام را

به همسایه بسپارم

و سرزمینم را

4 شعر از مجتبی نهانی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

شیار به شیار

از پیرهن‌ات

دنبال بی‌کسی‌ام می‌گردم

نه پیدا می‌شوم نه گم!

4 شعر از محمد همتی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

بر زمین چه می‌گذرد

وقتی سایه‌اش روی ماه می‌افتد

وقتی برکه با تمام قورباغه‌هایش

مویه می‌کند

زمین چه کند با این تقدیر

2 شعر از رضا چایچی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

می‌چرخم

 

می‌چرخم

میله‌ها یک به یک از مقابلم رژه می‌روند

آبی می‌دهند

لاشه‌ای پرت می‌کنند

1 شعر از جمال ذوالفقاری

  • مشاهده در قالب پی دی اف

از اختراع اديسون باخت رفتند پروانه‌ها!

 

فرآورده‌‌های نوين عشق

زخم به تاول می‌زند

با صدا

گلو فرو می‌‌برم به تيغ و

مدرن دراز می‌كنم پا

2 شعر از حامد رحمتی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

از تاريکی می‌ترسم

از گربه‌ای سياه

که روی ديوار راه می‌‌رود

هنوز

شما اینجا هستید شعر تو