پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریشعر تو

در این بخش، اشعار به ترتیب حروف الفبای نام پدیدآورندگان درج شده‌اند.

1 شعر از محمد مهدی‌پور

  • مشاهده در قالب پی دی اف

دار

 

هر کدام داری در خانه داریم

که داروخانه‌ای‌ست

برای تمام دردها

آویزان از سقف

2 شعر از مجید نفیسی - 2

  • مشاهده در قالب پی دی اف

کاردَکِ شعر

 

خُردخُرد می‌تراشم

با کاردکِ شعر خود

ازین لایه‌ی سختِ ساروج

می‌دانم که در پسِ آن

1 شعر از مهدی وزیربانی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

شعر جنگ‌زده

پیشکش به کودکی که فکر می‌کرد جنگ بازی بزرگ‌ترهاست

 

حتا بلیط پاره‌ی سینمای قدیمی به ما نرسید

همیشه بدون بلیط به دیدن فیلم «سناتور» رفته‌ام

و برای ملاقات مادرم گل گل‌آلوده‌ی پارک را دزدیده‌ام

همسایه‌ها کفش‌هایشان را برای شیطنت من کهنه می‌خرند

3 شعر از نگین آذر

  • مشاهده در قالب پی دی اف

روی خط قرمز

 

بیزارم از چراغ قرمز

                         تابلوی ورود ممنوع

خیابانی که

               با قدم‌های من

                                  همراه نمی‌شود

3 شعر از مسعود امینی (م.روان‌شید)

  • مشاهده در قالب پی دی اف

خداحافظ ای یادگارهای پنهان

 

دیگر

سرزمین من نیست

آنجا که از معشوق و معشوقه خالی شده است

 

رفتند و غریبه‌ شدم.

2 شعر از محمدرضا جعفری

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

پیامبر کوچکی بود

دست‌اش به من نمی‌رسید

فحش می‌داد

 

کتاب‌اش را که خواندم زدم به بی‌عاری...

3 شعر از کوروش شیوا

  • مشاهده در قالب پی دی اف

هزار و یک بنفشه روی خاک

 

خیال خیابان از این کوچه می‌گذشت

که دختران کنار پنجره‌اش را من گریسته‌ام

وقتی دست‌هایشان هوا

بود...

...

شما اینجا هستید شعر تو