پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریشهر اهواز

در این بخش، اشعار به ترتیب حروف الفبای نام پدیدآورندگان درج شده‌اند.

1 شعر از هرمز علی‌پور

  • مشاهده در قالب پی دی اف

نام

 

بر پیرترین گردوی این جهان

نام مرا بنویسید

تا هر بهار برای او بمیرم باز

که من نمی‌‌‌‌دانم از این جهان چه می‌‌‌‌خواستم

1 شعر از صادق کریمی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

رجزخوانی

 

طاووسِ رنگ و بوم!

گشایشِ عشوه هایِ پَر!

ای قوسِِ کاملِ پیرهن!

این تن به تن، نابرابر است

منم، شکسته تر از تکّه های چین خورده

1 شعر از فردین کوراوند

  • مشاهده در قالب پی دی اف

مرثیه ای برای نادر فارسی

 

باد می پیچد در گورستان و

نهال نو رُسته

گیسو به دستِ باد داده است.

1 شعر از محمود نائل

  • مشاهده در قالب پی دی اف

مرگ

 

با کدام چهره می‌آیی

در پرواز خفیفِ دانه‌های برف

از بیتابیِ التهاب گلویم

آیا گلدا‌‌ن‌ها را

آب داده‌ام.

1 شعر از افسانه نجومی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

منحنی‌ها

 

از قاب عکس قدیمی روی رف که برگردم

چروک دامن ات

دنیا را دست برده است

سعی می‌کنم به رویت نیاورم

سعی می‌کنم منحنی ها را با روز شمار تاریخی خودکارم

1 شعر از سلیمان هرمزی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

کبوتر کوچک

 

بهار، پلکی همیشه بسته است

هنگام، که هفت پاره‌‌ی روحی مغموم

چشم بر درگاهِ غروری شکسته می‌‌دوزد

که تهی باز می‌‌گردد بر درگاه

شما اینجا هستید شعر شهر : اهواز