پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریشهر بوشهر

در این بخش، اشعار به ترتیب حروف الفبای نام پدیدآورندگان درج شده‌اند.

3 شعر از مصطفی غضنفری - 1

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

از پاپ کاتولیک تر

زنی بود

که اعتراف مرا به دوست داشتنش

باور نمی کرد

3 شعر از مرضیه گرگین

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

این بهار

نه پای هفت سین من

خبری ست

نه پای چشم های تو،

همین بهار لعنتی که تا برسد

باران سال هاست از خیال اتاق

شما اینجا هستید شعر شهر : بوشهر