پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریشهر مشهد

در این بخش، اشعار به ترتیب حروف الفبای نام پدیدآورندگان درج شده‌اند.

3 شعر از علی عربی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

بعد از تو

قرار نیست

کسی از اینجا بگذرد

قرار نیست کسی بیاید و پل‌ها را تعمیر کند

قرار نیست سوزنبان، ریلی را بگرداند

3 شعر از امیرجواد یونسی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

جاده

یک همیشه بود

در بن‌بست هرگز

و هرگز نبود

برای این همیشه.

شما اینجا هستید شعر شهر : مشهد