پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریشهر کرج

در این بخش، اشعار به ترتیب حروف الفبای نام پدیدآورندگان درج شده‌اند.

2 شعر از هرمز سعدالهی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

بی‌خیال پریدن!

هیچ پریدنی درکار نیست

تو می‌تونی بپری

                     چرا راه می‌ری؟!

2 شعر از شبنم سلطانی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

تمام عکس‌هام     از من جوان‌ترند

به آینه که نگاه می‌کنم     در جیوه

از بیمارستان برنگشته‌اند     چشم‌ها

2 شعر از عليرضا عباسی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

هميشه احساس می‌كنيم

آخرين حرف را نگفته‌ايم

و هربار قسمتی از ما

با پرنده‌ای از شاخه برمی‌خیزد

2 شعر از علیرضا فراهانی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

درختی

میان فروریختگی‌های شهر

در ساق ورم‌کرده‌اش

لای ترک‌ها

4 شعر از ساجد فضل‌زاده

  • مشاهده در قالب پی دی اف

آلزایمر

 

این روزها

پدرم با آلزایمری مدام

روبروی آینه می‌نشیند

و پی‌درپی مچ می‌اندازد

4 شعر از هوشنگ ملکی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

بروم گلدان‌هایم می‌خشکند

نروم رؤیاهایم

او خودش را با گلدان‌هایش تصور می‌کند

با یک بطری خالی

9 شعر از احسان مهتدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

چند شماره از یک چیز

 

1

 

ماه امشب نام دیگری دارد

و طلسم من، این‌بار، عمیقاً

شکست خورده است

شما اینجا هستید شعر شهر : کرج