پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریشهر کرج

در این بخش، اشعار به ترتیب حروف الفبای نام پدیدآورندگان درج شده‌اند.

2 شعر از مریم نجار

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

بیرون می‌زنم از خواب‌هایم

کابوس سایه‌ام می‌شود

کابوسی که مدام تعبیر خواهد شد

3 شعر از محمد آشور

  • مشاهده در قالب پی دی اف

چیزهای حرف

 

«کاه»ی «کوه»

چیزَکی چیز می‌شود

حرف‌ها همیشه همین‌طورند

3 شعر از سامان ح.اصفهانی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

روز آخر دانشگاه

 

روز آخر دانشگاه تو را دیدم

تو را طوری دیدم

که احساس کردم

روز اول دبستان دیده بودمت.

1 شعر از نعمت باقری

  • مشاهده در قالب پی دی اف

دارم حافظه‌ام را پاک می‌کنم

کودکی‌های بی دلیلم را

کافی‌ست

2 شعر شعر از جمال بيگ

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

این همه جنازه

که ميدان ميدان

از روی من رد می شوند

5 شعر از ستارجانعلی پور

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

نان را بايد گذاشت     توی گيومه     كه قرضی است

رئيس‌جمهور را     توی پاكت     كه محرمانه است

و گل سرخ را     لای يال اسب     كه چشم‌های نجيبی دارد

1 شعر از آسیه حیدری

  • مشاهده در قالب پی دی اف

این‌جا هوا بدجوری اسطوره‌ای شده

در این برزخ نیمه، رگ‌هایم را دور می‌زنم

همین بریدگی اول، کار مرا خواهد ساخت

شما اینجا هستید شعر شهر : کرج