پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریشهر کرج

در این بخش، اشعار به ترتیب حروف الفبای نام پدیدآورندگان درج شده‌اند.

3 شعر از سحر روستایی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

برادر

از پایتخت بگو

می‌خواهم از پشت عینک ته‌استکانی‌ات

5 شعر از منصوره روستایی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

سينه‌ام خس‌خس می‌كند

و چشم‌هايم را

با صفحه حوادث روزنامه‌ها پاك می‌كنم

5 شعر از علیرضا عباسی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

به‌زودی

در را باز می‌كنند

و روزنامه‌ها

1 شعر از علیرضا فراهانی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

گاهی زیرچشمی

به دوربین‌های کنترل ترافیک

نگاه می‌کنم

حدس می‌زنم

5 شعر از لیلا کحالی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

کوه ریزش کرده است

دنیا دارد

از ریل خارج می‌شود

2 شعر از محمد مفتاحی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

در آیینه‌ی رؤیاها

دیدم خویشتن را

پاک

شما اینجا هستید شعر شهر : کرج