پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریشهر کرمان

در این بخش، اشعار به ترتیب حروف الفبای نام پدیدآورندگان درج شده‌اند.

2 شعر از مازیار نیستانی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

مثل

مثل سیبی که از وسط

تقسیم شده بود

خا    نه

بین من و تو.

1 شعر از کیمیا سعیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

نپتون سیاره‌ای رو به افول است

و بخارش به درد پختن شلغم هم نمی‌خورد

چراغ‌های پت پتو زالوهاشان دلقک‌های ماهریست

چشم دریده‌ها

گوشه‌ جهان را بی‌واسطه از گاوبازها می‌دانند

1 شعر از رضا غنی‌راینی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

در شکم...

 

خم می‌شود

کمرش می‌شکمد*

وقتی دانه‌های گندم بر زمین

می‌ریزند

در یک صف

1 شعر از حسن مرتجا

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

زنگی از دور و نزدیک

و از میانه که در پهلوهایت جابجا می‌شود

و هر چه پیش و پس را غریب می‌کند

به که زدی این همه رنگ؟

به که می‌زنی لعنتی؟

1 شعر از رضا ناصری

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

مرد ديوار دارد

تو راست مي‌گفتي

 

بر ديوارهاي چيني

ضخيم‌تر هوار كن

بر مرد

كه ديوار دارد

1 شعر از حسن یزدانپناه

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

1- لبه‌ي جنوبي ماه

در آينه‌ي جيبي يك زن گم شده

با تنوعي در لباس حتی در زمان يأس

- با مثلِ بارِ قبل كه خودم را در لباس‌هاي تو غرق مي‌كردم

تا بفهمي اين عكس‌ها چرا اين همه سال ثابتند

1 شعر از الهه آذرنوش

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

هنوز قدر پاهایم را ندانسته بودم

          که یکی از ماهی‌های حوض از بی‌خوابی مرد

                    و من در کف حیاط بدنبال جرم می گشتم...

          پاهایم زندگی را له می‌کرد

                                        و من     در کف حیاط بدنبال جرم می‌گشتم

شما اینجا هستید شعر شهر : کرمان