پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریشهر کرمان

در این بخش، اشعار به ترتیب حروف الفبای نام پدیدآورندگان درج شده‌اند.

2 شعر از فرینوش عسکری

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

من کسی را می‌شناسم که پر است از عقده‌های جنسی

من کسی را می‌شناسم که پر است از عقده‌های جنسی

من جهانی را می‌شناسم که پر است از عقده‌های جنسی

دست در یقه‌ام می‌کنی

بیرون می‌کشی ستون مهره‌هایم را

3 شعر از محمد قائمی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

لحظه را

در زیرسیگاری‌ام بتکان!     نبض‌ام را

بتکان عزیزم بتکان!

این جویده در دست‌های تو این رسیده به کُنج

شکار شانس می‌کند

3 شعر از مرضیه قاسمی‌راد

  • مشاهده در قالب پی دی اف

کلاه

 

درختی در کار نیست

مدادهای بی‌مغز

غرق سماعی در شعر مولانا،

آدمیزاد شدند.

گرسنگی فکر نمی‌خواهد

6 شعر از علی قراچه‌داغی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

برای خود ارتفاع‌گیری پاییز

 

مردجوان درروزنامه گریه کرد

حوادث اتفاقی که قرار بود

پای او را به صدای خواننده باز کند

به پارک کشاندش

روی نیمکت ظهر نشست

3 شعر از مهدی گنجوی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

نگهبان

 

امروز صبح رفتم

و به آن‌ها سر زدم

غذایشان را دادم

و بعد زدمشان

سایه دهانشان

1 شعر از اسما لولویی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

مترسکی که بیست و سه سالگی‌اش را در چشم‌های پا به ماه کلاغ جستجو می‌کند،

بهانه‌ی خوبیست برای حرف‌های سیاه

برای مزرعه‌ایی که در منتهی‌الیه فرعی اتاق خاک می‌خورد.

من رابطه‌ام را با قانون‌های بلا منازع به هم زده‌ام

با استراتژی مدور شکل

1 شعر از حديث محمدي

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

آن قدر زن نیستم

که مرا برای عاشقی به رسمیت بشناسی

به جهنم.

کودکم را عقب انداخته‌ام

اجاره خانه‌ام سرما خورده است

شما اینجا هستید شعر شهر : کرمان