پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریشهر کرمان

در این بخش، اشعار به ترتیب حروف الفبای نام پدیدآورندگان درج شده‌اند.

2 شعر از الهام ملک‌پور

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

دوست دخترم هم سن توست

مادرم هم سن تو ست

تو می‌خواهی... از من... کدام‌شان... هستی ؟

۱ شعر از یاسر موسی‌پور

  • مشاهده در قالب پی دی اف

پولیور آبی در چهار اپیزود

 

١

مرد روی هندسه‌ی شکسته‌ی آرنج‌هایش نشست!

تلوتلو خورد پاهای مست میززززز...زز...

و حبس شد فضا، در سینه‌ی چوبی صندلی!

1 شعر از امینه نجف‌پور

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

تلخ تشنه‌ام

در شیب تند سرسری نگاهت

برقصی و بخندی و بیفتی و

من پاشم از چشمانت

و از کوچه‌های پیر شده‌ی لرزش دستم

2 شعر از مازیار نیستانی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

چه باشد یا نباشد

به دستشویی می‌بریم روزنامه را

تا پناه بگیرد در تنهایی

«چه باشد یا نباشد»

شما اینجا هستید شعر شهر : کرمان