پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریروز بارانی

جهان مردانه، زنانه نويسي و رمانتيسم

مجموعه شعر

چاپ اول پاییز1366

چاپ دوم زمستان1366

گزیده یی از کتاب:

نیمکت

نیمکت در باغ شهر من

زیر باران همچنان در انتظاری سخت

می کشد آهی بلند از دل

عابری از دور می آید

گنگ و نامعلوم شکلی پوده در باران

 

می گشاید بازوانش را

نیمکتِ دلتنگ        شاید اوست

کامدستی همره باران

 

می رود عابر

همچنان سر در گریبان اش

 

نیمکت در باغ شهر من

می کشد بار دگر آهی بلند از سوز هجرانش

 

 

ناگهان عابر      ناگهان تندر

 

آسمان دلگیر

و خیابان خلوتی همرنگ خاکستر

 

ناگهان عابر

ناگهان تندر

 

 

شما اینجا هستید کتاب : روز بارانی