پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریقرار ملاقات

1 شعر از یاسین محمدی

مجموعه شعر

چاپ اول زمستان1368

گزیده یی از کتاب:

هراس

ای كاش

انبوهی پرنده بودم

تا هرآن گاه كه آرامشم را بر‌مي‌آشوبند

همچون کلافي دود

به خود بپيچم و بر هوا شوم

و باز

بر درختی فرود آیم

در آرامشی دیگر

 

 

پس از طوفان

طوفان كه آرميد

درخت

باز از آن انبوه شد

كه صدای بال‌هاي تو را شنید

 

 

بوی مریم

بوي آبي گل مريم

آمد از آئينه‌ام ناگاه

 

سر فرا كردم

تو را ديدم كه مي‌آيي

از تهيِ آينه تا من

خيس شبنم در حرير ماه

 

دست بُردم تا بگيرم دست‌هايت را

هيچ با دستم نيامد باز

به جز از آبي عطر تو

و به جز بوي كبود آه

شما اینجا هستید کتاب : قرار ملاقات