پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریگلستان

در این بخش، اشعار به ترتیب حروف الفبای نام پدیدآورندگان درج شده‌اند.

2 شعر از آذردخت ضیایی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

ممکن است

روبروی صفحه‌های مردود نشسته باشی

یا پشت به پنجره‌ای نیمه باز

ماه را نصف کنی

و یا هرجای دیگر

2 شعر از محیا فاضلی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

به اسم حصار پرید

گنجشک دزد

جیک جیک از درخت

و انارهای کال

در راه مدرسه

3 شعر از آسا قربانی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

آنقدر در نبودن‌هايت

بوده‌ام

كه جاى خودم خالى ماند

2 شعر از حبیب موسوی بی‌بالانی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

روزهایی بود

سرزمینِ من درخت داشت

من در سایه می‌نشستم

آرامشِ جنونم

بر عطرِ علف‌ها می‌ریخت

1 شعر از احمد مومنی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

نامه‌ات رسید

می‌گی چه کنم

با گفته‌ای که حقیقت نازل

زیبایی شبی‌ست که زوال را

طبق نقشه‌ای روی نقشه‌ای سامان می‌دهد

3 شعر از علی مومنی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

به رفتنت سلام می‌گویم

به آمدنت خداحافظ

به رفت و آمدی که زمان

در خلیج می‌ریزد

سوار کشتی خویش

شما اینجا هستید شعر شهر : گلستان