پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگرییادداشتها

عمل سیاسی و هنر و ادبیات

  • مشاهده در قالب پی دی اف

مسعود احمدی

فردیت از مختصات انسان مدرن و مدنی‌ست و به همین روی تکریم فرد و لاجرم احترام به باورها، اندیشه‌ها و آراء هر یک از آحاد جامعه به معنای قبول غیریت و غیر است و همزیستی مسالمت‌آمیز با دیگراندیشان و دیگرباشان. لذا فرد فرد شهروندان جوامع مدرن و مدنی مخیر و بلکه موظف‌اند از افرادی که صرفاً به خاطر عقایدشان گرفتار می‌شوند و دربند، حمایت نمایند اما نباید این فعل سیاسی به عرصه‌هایی بی‌ربط با علت یا علل بنیادی واقعه به حوزه‌های دیگر از جمله هنر و ادبیات راه یابد.

هنر اصیل و کارکردهای بی‌مانند اجتماعی و سیاسی آن

  • مشاهده در قالب پی دی اف

مسعود احمدی

در این مختصر بحث بر سر ادبیات اصیل و مؤثر است، نه دربارة هنر صنعت یا آن دسته از محصولات به اصطلاح هنری عوام‌فریبانه‌یی که با اهداف از پیش تعیین‌شده و بلکه تعریف‌شده به طرزی انبوه تولید می‌شوند و طبیعتاً از ماهیت و جوهرة هنر و کارکردهای عمیق و ماندگار آن بی‌بهره‌اند و خواه ناخواه زودیابند و دارای تاریخ مصرف. این نه به معنای نفی سادگی در شیوه‌های ارایه و بیان است و نه به مفهوم انکار آن هنر و ادبیات حماسی سیاسی اصیلی که در وضعیت‌های ویژه تاریخی اجتماعی بنابر ضرورت و به حکم شعوری شورمند، عواطف و احساساتی غنی و عمیق و سجایای اخلاقی‌یی چون صداقت، جسارت، صراحت و... پدید می‌آیند و توانایی‌های فنی و حرفه‌یی بالاخص تسلط کافی بر ابزار کار در ساماندهی هنری آن‌ها نقش بایسته و بارزی داشته‌اند.

استاد محمدرضا شفیعی کدکنی و من

  • مشاهده در قالب پی دی اف

مسعود احمدی

سالروز ولادت خجسته استاد شفیعی کدکنی بر همة فرهیختگان مبارک است.

از جناب مهدی برهانی همشهری فاضل و مهربانم سپاسگزارم و خواهم بود که خواهش مرا پذیرفتند و اجازه دادند که به همراه ایشان به حضور استاد کدکنی شرفیاب شوم و برای اولین‌بار به زیارت یکی از مفاخر ملی سرزمین مادری نایل آیم.

چهره‌سازی‌های فیسبوک

  • مشاهده در قالب پی دی اف

مسعود احمدی

مقالة عالمانه و هوشمندانه اساتید ارجمند آقایان مراد فرهادپور و مازیار اسلامی را که در وبگاهی با عنوان «یادداشتی در باب چهره‌سازی‌های فیس‌بوک» مندرج است، بی‌کم و کاست و با ذکر مأخذ در بخش مقالات این وبگاه آورده‌ام اما از آن‌جا که اغلب اهالی این سرزمین مجازی را یا توانای به درک مفاهیم این‌گونه مقالات نمی‌دانم، یا صاحب حوصله‌یی که از ملزومات تأمل و تدقیق است و یا دارندة فرصت و مجال کافی، فراز‌هایی از مقالة یاد شده را در زیر این مختصر می‌آورم تا شاید شمار بیش‌تری به مطالعة آن راغب شوند.

شاعران فیسبوکی، خودارضایی و تخریب

  • مشاهده در قالب پی دی اف
Most Hit

مسعود احمدی

اگرچه سرمایه‌داری صنعتی و مدرنیته ملازم با آن در سرآغاز پیدایی و پایگیری به راستی مبشر فردیت و بلکه فردیتی خودمختار بود اما به سایقة ماهیتی اقتدارگرا که ارزش افزوده و مآلاً انباشت سرمایة حاصل از تولید انبوه و مصرف بی‌مرز استیلای همه‌جایی و همه‌جانبة آن را تأمین و تضمین می‌نماید، به تدریج و عمدتاً از طریق رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک به تحمیق و تخدیر انسانی پرداخت که قرار بود با اراده‌یی معطوف به خرد رستگار شود.

شما اینجا هستید یادداشت