پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگرییادداشتها

آن یک تن و فضاحت تبلیغاتی

  • مشاهده در قالب پی دی اف
Most Hit

مسعود احمدی

چندی پیش دوستی که در مرحلة اخذ مدرک دکتری ادبیات فارسی و در حال مدرس همین رشته از علوم انسانی‌ست، می‌گفت اخیراً تقویمی را به او اهدا کرده‌اند که ترجمة آثاری از بزرگ‌ترین شعرای معاصر جهان چون اراگون، الوار، لورکا و... و البته شعر یا شعرهایی از یک تن از شاعران زندة این مرزوبوم در آن مندرج است.

مشیت علایی و من

  • مشاهده در قالب پی دی اف

مسعود احمدی

اواخر بهار یا اوایل تابستان 1365 بود که از پی خلع از خدمت و از دست‌دادن قریب به بیست و پنج سال سابقة تدریس و... ناگزیر از آپارتمانی در زرگنده «قلهک» تهران به آپارتمانی در شهرزیبا نقل مکان نمودم و رفته رفته از میان همسایگان دور و نزدیک با خانوادة حاج آقامحمدی که یکی دوتاشان در کار فرهنگ و هنر بودند، آمد و شدی یافتم.

انسان مدرن و نقد

  • مشاهده در قالب پی دی اف

مسعود احمدی

انسان مدرن ناقد است و نقدپذیر. این انسان که کم و بیش از وابستگی‌ها و تعلقات و تعصبات کور قومی، بومی، گروهی، صنفی، سازمانی و... فاصله گرفته است، نقد و انتقاد را وسیله تصحیح و تعالی خود، دیگران و مآلاً جامعه می‌داند نه ابزار تخفیف و تحقیر و سرکوب دیگران و دیگرتران. به همین روی منقد و منتقد دانا و دادگر را دوست و راهنمایی مشفق و خیرخواه می‌شناسد. این به آن معنا نیست که عالم‌ترین و عادل‌ترین منقدین و منتقدین از تأثیرات جهان‌بینی، علایق و سلایق و... خود مبرا هستند و یا آنکه داوری‌هاشان بدون کاستی‌ست و وحی منزل. اما برای انسان مدرن هر نقد و نظر عالمانه موهبتی‌ست که تصحیح و تطور خود و حرفه‌اش را در گرو رعایت نکات برجستة آن می‌داند.

استاد احسان یارشاطر و من

  • مشاهده در قالب پی دی اف

مسعود احمدی

تا آن‌جا که بنده می‌دانم استاد عظیم‌الشأن جناب آقای دکتر احسان یارشاطر سال‌ها پیش از انقلاب 1357 به ایالات متحده امریکا هجرت نموده و به کار سترگ دایره‌المعارف «ایرانیکا» پرداخته‌اند. به همین روی بسیاری از نوآمدگان به عرصة فرهنگ و ادب از جمله صاحب این قلم از درک محضر و زیارت حضوری ایشان محروم مانده‌اند اما این پژوهنده به لطف مرحوم کریم امامی که خود از مترجمین و ویراستاران زبده بودند، نشانی پستی آن بزرگوار را به‌دست آورد و دفترهای «روز بارانی» و «برگریزان و گذرگاه» را که هر دو در سال 1366 چاپ و منتشر شدند، به محضر ایشان ارسال داشت.

کمّی‌نگری، فرصت‌طلبی، کتاب‌سازی و تخریب

  • مشاهده در قالب پی دی اف
Most Hit

مسعود احمدی

یکی از خصوصیات اکثر آحاد لایه‌یی از طبقة متوسط که به ظاهر شهروندند و مدنی، و در حال حاضر بخش عظیمی از شهر‌نشینان ما متشکل از آنان است، به غایت سطحی بین است و کمّی‌نگر.

شما اینجا هستید یادداشت