پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریعکس

جشنواره فرهنگی هنری سیرجان

 • مشاهده در قالب پی دی اف

تاریخ: شهریورماه 1395

مکان: سیرجان، موسسه فرهنگی گل گوهر

photo_2016-11-02_11-39-22.jpgphoto_2016-11-02_11-39-42.jpgphoto_2016-11-02_11-39-58.jpgphoto_2016-11-02_11-40-05.jpgphoto_2016-11-02_11-40-28.jpg

رونمایی از مجموعه شعر «نت‌ها به ریل» محمد آشور

 • مشاهده در قالب پی دی اف

عکاس: هادی رحمانی

تاریخ: 4 مهرماه 1392

مکان: تهران، کافه چرا

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg

نمایشگاه نقاشی های فرشید پارسی کیا

 • مشاهده در قالب پی دی اف

تاریخ: تیر ماه 1391
مکان: گالری ایده، تهران

1.jpg2.jpg

زبان و ساختارشکنی در شعر

 • مشاهده در قالب پی دی اف

تاریخ: بهمن ماه 1391
مکان: دفتر انتشارات مهدیار جوان (ناشر تخصصی شعر و ادبیات)
عکاس: سپیده نازیار

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.JPG6.jpg7.jpg8.jpg9.JPG

آلبوم خانوادگی - 3

 • مشاهده در قالب پی دی اف

تاریخ: سال‌های 1318 و 1321
مکان: کرمان
عکاس: عکاسخانه بهرام سهرابی

1.jpg2.jpg3.jpg

آلبوم خانوادگی - 2

 • مشاهده در قالب پی دی اف

تاریخ: سال 1321
مکان: کرمان
عکاس: عکاسخانه بهرام سهرابی

1.jpg2.jpg3.jpg

آلبوم خانوادگی - 1

 • مشاهده در قالب پی دی اف

تاریخ: 1321 الی 1322
مکان: کرمان و تهران

1.jpg2.jpg3.jpg

شب شعر «قاصد روزان ابری»

 • مشاهده در قالب پی دی اف

تاریخ: 1380/10/6
مکان: برازجان

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg

جشنواره سراسری شعر دانشجویان

 • مشاهده در قالب پی دی اف

تاریخ: تابستان 1381
مکان: دانشگاه جندی شاپور (دانشگاه علوم پزشکی)

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg

عکسهای شخصی

 • مشاهده در قالب پی دی اف

تاریخ: بهمن ماه 1390
مکان: تهران، منزل
عکاس: هادی رحمانی

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg

با استاد فقید محمد حقوقی

 • مشاهده در قالب پی دی اف

تاریخ: قریب به 15 سال پیش
مکان: تهران، منزل

1.jpg2.jpg

شما اینجا هستید گالری : عکس