پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریترجمه شعر به اسپانیایی

Poema de Masoud Ahmadi - 3

  • مشاهده در قالب پی دی اف

Poema de Masoud Ahmadi

Seleccionados y traducidos por Ali Norouz Pour

 

Vuelo

 

Has volado de noche

Volar

Con las esperanzas puestas en el vacío

Hacía tierras que creías mejores

شعری از مسعود احمدي

به انتخاب و ترجمه علی نوروزپور

 

پرواز

 

شبانه پرواز کردی

 

به امیدی واهی     به سویِ سرزمین‌های به خیالت بهتر

 

 

Poema de Masoud Ahmadi - 2

  • مشاهده در قالب پی دی اف

Poema de Masoud Ahmadi

Seleccionados y traducidos por Kaveh Mirabbasi


EN LA ESCALERA


Del libro "En la empanada pendiente de la tarde"

 

Estamos arrojados

Incompletes, lejos el uno del otro

Toda la vida

Seguimos buscando nuestra media naranja:

Cada tarde

Mas flacos que el dia anterior

Nos perdimos en la ranura de la noche

Y cada manana

Mas delgaduchos que la noche pasada

Salimos del surco del dia

Para empezar otra vez

شعري از مسعود احمدي

به انتخاب و ترجمه کاوه ميرعباسي


بر پله


از کتاب «بر شیب تند عصر»

 

پرتاب شده‌ايم

ناتمام دور از هم

تا سراسر عمر

به جستجوي نيمة ديگر خويش باشيم

هر عصر

تكيده‌ترازهرروز

در شكافِ شب گم شويم

و هر صبح

باريك ‌تراز هر شب

از درز روز بيرون آييم

تا باز     آغاز

Poema de Masoud Ahmadi - 1

  • مشاهده در قالب پی دی اف

Poema de Masoud Ahmadi

Seleccionados y traducidos por Kaveh Mirabbasi

 

INFINITA CALLE

 

Del libro "Madrugada en la maleta"

 

Calle infinita

Lluvia primaveral

Y muertos llevando las paraguas que no tienen:

 

Ninos

Que acaban de salmear el Antigue Testamento

Y ancianos milenarios

Que vuelven a casa con el peridico bajo el brazo.

شعري از مسعود احمدي

به انتخاب و ترجمه کاوه ميرعباسي

 

خيابان بي‌انتها

 

از کتاب «صبح در ساک»

 

خيابان بي‌انتها

باران بهاري

و مردگاني بي‌چتر و چتر در دست

 

كودكاني

كه از تلاوت تورات باز مي‌آيند

و هزار سالگاني

كه با روزنامه به خانه مي‌روند

شما اینجا هستید شعر من : ترجمه شعر : ترجمه شعر به اسپانیایی