پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریشهر اهواز

در این بخش، اشعار به ترتیب حروف الفبای نام پدیدآورندگان درج شده‌اند.

1 شعر از قاسم آهنین جان

  • مشاهده در قالب پی دی اف

پیراهنی از تَب

 

در حواشی انوار

گُل می‌‌‌دهد گونه‌‌‌هات

که برخیزم

از میان دو سنگ

1 شعر از رضا حامی پور

  • مشاهده در قالب پی دی اف

جهان نبايد بزرگ باشد

 

هر روز تا انتهاي آن مي‌روم و

                                      باز مي‌گردم

جهان نبايد بزرگ باشد!

اگر دل نداده بودم

1 شعر از بهمن ساکی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

سکّو

 

اگر بنا شود بنا شوم از نو

در دست‌های تو جا می‌گیرم

 

من مامور کشتنِِ وقت‌ام حتی وقتی کنار توام

1 شعر از میترا سرانی‌اصل

  • مشاهده در قالب پی دی اف

این نقاشی در باور جهان است

 

این نقاشی در باور جهان است

و زنی که هر روز با دامنی کوتاه به آن سرک می‌کشد

جزء لاینفک این نقاشی‌ست

1 شعر از علی‌رضا شکرریز

  • مشاهده در قالب پی دی اف

درد از دل دعاي ششم

 

سال‌هاست باد از صورتم كلنگ مي‌گذرد

چه هَملت باشم چه حافظ

فرقي ميان دريا،

آب ندارد

شما اینجا هستید شعر شهر اهواز