پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریگیلان

2 شعر از مسعود آهنگری

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موزه

 

از کاغذها رد می‌شویم

از رد‌ها ردتر

پشت به ردی که می‌گذاریم

دری پشتی‌ست که رد می‌شود

به شبی

2 شعر از نیلوفر اعتمادی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

برآمدگی

 

وقتی حباب حباب

به غرق‌شدن یک تکه سنگ در ته رودخانه

یا آنکه از خیابان برگشته اما برنگشته می‌مانی

چطور لبانت را زمین بگذارم؟

خورشیدِ بر فراز عمق

6 شعر از حمیدرضا اقبال‌دوست

  • مشاهده در قالب پی دی اف

زبان گنجشک

 

گنجشک‌ها

هرجای جهان که باشند

زبان آدمیزاد را می‌فهمند

زبان سنگ سرخ است

1 شعر از پیروزه بازدیدی طهرانی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

اتفاق می‌افتد

نه به شکلی اتفاقی

اتفاقاً

عمدی که انکار می‌کند

حسنش را

3 شعر از حامد بشارتی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

گلوله باران... باران

 

از آسمان گلوله می‌بارید

از آسمان چترهای سیاهمان

خیس

مخفی شده‌ایم

مخفیانه نمی‌جنگیم

2 شعر از کورش جوانروح

  • مشاهده در قالب پی دی اف

کانت ایرانی

 

من فکر می‌کنم

خیلی فکر می‌کنم

زیاد فکر می‌کنم

پس من هستم

خیلی هستم

1 شعر از سیدفرزام حسینی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

از حیرتِ دو چشم

 

ارتشِ چشم‌هات

تا رژه می‌روند و برمی‌گردند پُشتِ سر

هم با نگاهِ خیره‌ات

یکی می‌شود ترس و دلهره

3 شعر از موسي عليجاني

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

آه مي‌كشم

و تازه مي‌فهمم

آ

اولين حرف الفباست

چه‌قدر بايد سفر كنم تا به

3 شعر از مهرگان علی‌دوست

  • مشاهده در قالب پی دی اف

بعضی‌ها

 

بعضی‌ها از تسهیلات هسته‌ای ایران

بعضی‌ها از آمپول

بعضی‌ها از آمدن پول برق

بعضی‌ها از نیامدن مسیح

من اما از اینکه بگویم دوستت دارم می‌ترسم

شما اینجا هستید شعر شهر گیلان