پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریشعر زنان

1 شعر از شبنم آذر - 2

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

در حومه‌های ناشناس

اَشکال ناشناس

لبخندهای ناشناس می‌زنند

3 شعر از نگین آذر

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

ماه تو باشم

رصدم کنی

صیام تمام شود

2 شعر از کبوتر ارشدی - 2

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

تقدیم به دکتر سوسن شریعتی

 

مثل رخدادی تازه

پر از اعلان موجودیت می‌شوم

سرانگشتم نور می‌بیند

روی پرده سیاه

2 شعر از لیدا تبیانی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

دوربین‌ها به ما نمی‌خندند

ما به آن‌ها همیشه بدبینیم

ما عوض می‌شویم با هر عکس

بعد در قاب     زخم می‌چینیم

پشتمان پوکه‌های دیوار و

2 شعر از رویا تفتی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

از جایی که آمده‌ام سیب پوستش را فراموش کرده

پوست گوشتش

و دانه هر دو

مردم غصه می‌خورند و خاطره

و اگر بکاری‌شان

سیب می‌آورند

4 شعر از فرخنده حاجی‌زاده

  • مشاهده در قالب پی دی اف
Most Hit

؟

 

خلاصه شده‌ام

                    خیلی

نه این که به ایجاز پهلو بزنم

        ر

            ی

1 شعر از حدیث حسینی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

من از ندیدن انسان می‌آیم

از ته کشیدن عاطفه

خاکستر عقل به کف

و شولای استشعار بر تنم

زمان شکوه می‌کند از انتظار

2 شعر از زبیده حسینی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

و از درخت

 

که فکر می‌کنم گاهی به هیچ عادت کرده است

پر کرده است بخش‌هایی از خودش را

در هیچ     بخش‌هایی از همه‌ات

در لایه‌برداریِ تن‌هایی از تنش

و لایه‌برداری صدا

3 شعر از ساناز داودزاده‌فر

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

مرگ بر

درود بر را

به فنجانی چای دعوت می‌کنم

می‌خواهم زندگی

زندگی‌اش را بکند

شما اینجا هستید شعر زنان