پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریشهر مشهد

در این بخش، اشعار به ترتیب حروف الفبای نام پدیدآورندگان درج شده‌اند.

3 شعر از زنده یاد الهام اسلامی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

به خاطر فراموش کردن نامم

بیست و یک گرم از وزنم کم شده

بلند شدم

و مثل ابر، به سمت تو آمدم

با بیهودگی بزرگی در بازو،

3 شعر از زنده یاد رضا بروسان

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

چون خیابانی که می‌گریزد در مه

و می‌پیچد در حفره‌ی تاریک سر

زندگی از دست رفت

با پر کاهویی، با لبخند ساده‌اش

با سبد زردآلو کنار جوی آب

3 شعر از هاشم جوادزاده

  • مشاهده در قالب پی دی اف

قاصد

 

شانه مي‌زند

                موهايت را

                             باد

شايد، زمستاني ديگر

برفي كه بر مويت مي‌نشيند

3 شعر از محمدمهدي حسني

  • مشاهده در قالب پی دی اف

طلوع

 

در نازكاي دل

                آفتابي

و در كفِ سبزِ دست

پروانه‌هايي كه مدام بر گل‌ها مي‌رقصند

هرگاه باغبان شب

3 شعر از محمدتقي خاوري

  • مشاهده در قالب پی دی اف

رصد

 

1)

ستاره عشق را

رصد مي‌كردم

كه افتاد

در تاريكي

2 شعر از رضا دبيري جوان

  • مشاهده در قالب پی دی اف

بوي بهار

 

زير خاكستر ما

آتشي مانده هنوز

تا دمي گرم كند جان تو را

آمده بوي بهار

چند روز دگري

3 شعر از حسین صالحی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

تنهایی شولای سیاهی است

می‌پیچد به رفتار لحظات

گاه برق چشمی را برجسته می‌کند

ستاره‌ای کوچک را

شما اینجا هستید شعر شهر : مشهد