پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریخوزستان

2 شعر از سعید اسکندری

  • مشاهده در قالب پی دی اف

به تأسی از بورخس

 

گونه‌هایت را گلبرگ‌های اطلسی دیدم

شعرم

اینگونه شکل می‌گیرد

2 شعر از مریم اشکانی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

رودی را می‌شنوم

که در رگ‌هایم روان است

در رستخیزِ بادها

 

لایه به لایه     جامه نو می‌کنم

1 شعر از فرشته اقبالی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

گریه در روزهای شکسته

 

بوی صدای تو می‌آمد

و روزهای شکسته‌اند

که از انحنا افتاده اند

 

- ببار!

1 شعر از صادق امامی‌نژاد

  • مشاهده در قالب پی دی اف

مرگ زیر پای پرندگان معلق

باد به ارواح پارچه‌ها لگد می‌زند

جیغ می‌کشد

مترسکی که سال‌هاست باکره مانده

با دهانی گشوده

2 شعر از رضا باب‌المراد

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

از صدای ویولونی

که قلب را ریش ریش می‌کند

تا قدم‌هایی که برخاسته از

حضور شب نیست

3 شعر از اسماعیل بسحاق

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

چه دلهره‌آور است فرزند ابراهیم بودن

هر لحظه

ممکن است

برایت

1 شعر از محمد تنگستانی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

امیر زهرا

 

وقتی به مرگ فکر می‌کنم دیگر نمی‌ترسم

وقتی به مرگ فکر می‌کنم

یعنی که بیشتر به تو فکر کرده‌ام

امیرزهرا     امیرزهرا     امیرزهرا

1 شعر از مرجان ریخته‌گر

  • مشاهده در قالب پی دی اف

اول

اتفاق از چشم‌های تو می‌افتاد

پای تلفن‌های شبانه

به تو

فکر می‌کردم

شما اینجا هستید شعر خوزستان