پسند من در تاریخ 02 اسفند 1395 به‌روز شد.

آن دیگریخوزستان

در این بخش، اشعار به ترتیب حروف الفبای نام پدیدآورندگان درج شده‌اند.

2 شعر از سعید اسکندری

  • مشاهده در قالب پی دی اف

به تأسی از بورخس

 

گونه‌هایت را گلبرگ‌های اطلسی دیدم

شعرم

اینگونه شکل می‌گیرد

2 شعر از مریم اشکانی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

رودی را می‌شنوم

که در رگ‌هایم روان است

در رستخیزِ بادها

 

لایه به لایه     جامه نو می‌کنم

1 شعر از فرشته اقبالی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

گریه در روزهای شکسته

 

بوی صدای تو می‌آمد

و روزهای شکسته‌اند

که از انحنا افتاده اند

 

- ببار!

1 شعر از صادق امامی‌نژاد

  • مشاهده در قالب پی دی اف

مرگ زیر پای پرندگان معلق

باد به ارواح پارچه‌ها لگد می‌زند

جیغ می‌کشد

مترسکی که سال‌هاست باکره مانده

با دهانی گشوده

2 شعر از رضا باب‌المراد

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

از صدای ویولونی

که قلب را ریش ریش می‌کند

تا قدم‌هایی که برخاسته از

حضور شب نیست

3 شعر از اسماعیل بسحاق

  • مشاهده در قالب پی دی اف

1

 

چه دلهره‌آور است فرزند ابراهیم بودن

هر لحظه

ممکن است

برایت

1 شعر از محمد تنگستانی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

امیر زهرا

 

وقتی به مرگ فکر می‌کنم دیگر نمی‌ترسم

وقتی به مرگ فکر می‌کنم

یعنی که بیشتر به تو فکر کرده‌ام

امیرزهرا     امیرزهرا     امیرزهرا

شما اینجا هستید شعر شهر : خوزستان